Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Όροι Χρήσης


To afentakis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης κοσμημάτων, ωρολογίων και συναφών ειδών μέσω του διαδικτύου, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΦΕΝΤΑΚΗ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 997591250, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, με έδρα του φυσικού καταστήματος επί της οδού Αβάντων 15 στη Χαλκίδα, Τ.Κ. 34132, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 046502422000.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η γνωστοποίηση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του afentakis.gr προς όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις, με στόχο καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. O επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το afentakis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το afentakis.gr  διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Επισκέπτες / χρήστες του afentakis.gr  που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το Δίκτυο διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Το afentakis.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό του χρήστη, η διεύθυνση στην οποία θέλει να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλει το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail address) κλπ. και στην περίπτωση που επιλέξει οι πληρωμές του να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του afentakis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και της ΕΕ 2016/679 καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στο τμήμα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν3471/2006) ως εκάστοτε ισχύει. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το afentakis.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, έχει το δικαίωμα να μην εγγραφεί και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΦΕΝΤΑΚΗ Ο.Ε. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών του afentakis.gr σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή και φορέα.

Το afentakis.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών σε τρίτα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
α) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών Δεδομένων
β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το afentakis.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/ και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το afentakis.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του afentakis.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το afentakis.gr
γ) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και με τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ή και να περιορίσει ή ακυρώσει την χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Το afentakis.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το afentakis.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Y του επισκέπτη /χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο afentakis.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Το afentakis.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Το afentakis.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

COOKIES
Το afentakis.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του afentakis.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη /χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του afentakis.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης /χρήστης του afentakis.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του afentakis.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ιστοτόπου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του afentakis.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των on line αγορών ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ εφαρμογής αυτών είναι τα Δικαστήρια\Αθηνών.

Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Yπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου afentakis.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΦΟΙ ΑΦΕΝΤΑΚΗ Ο.Ε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα afentakis.gr παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα afentakis.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/ και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του afentakis.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα afentakis.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα afentakis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα afentakis.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των ισοτιμιών των νομισμάτων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση της παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα και της εξόφλησης του τιμήματος, με αντικαταβολή. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, ή αδυναμίας επικοινωνίας της μεταφορικής εταιρείας με τον αγοραστή, για διάστημα έως 6 εργάσιμες ημέρες, αυτός θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, μεταφοράς και επιστροφής, ποσού 10 ευρώ, που θα καταβάλει στην εταιρεία.

ΑΓΟΡΑ

α) Τιμές των πωλούμενων προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το afentakis.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

β) Συσκευασίες προϊόντων
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο afentakis.gr συνοδεύονται από τις συσκευασίες των επίσημων αντιπροσώπων. Οι φωτογραφίες των συσκευασιών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται οι τρέχoυσες συσκευασίες να διαφέρουν. Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος και η παραγγελία του αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την παραγγελία και να τη διορθώσει. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση της παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, κατά την συμφωνημένη ημέρα και ώρα και της εξόφλησης του τιμήματος, με αντικαταβολή. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, ή αδυναμίας επικοινωνίας της μεταφορικής εταιρείας με τον αγοραστή, για διάστημα έως 6 εργάσιμες ημέρες, αυτός θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, μεταφοράς και επιστροφής, ποσού 10 ευρώ, που θα καταβάλει στην εταιρεία. To afentakis.gr δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες του. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα. Σε περίπτωση πάντως που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν το afentakis.gr αναλαμβάνει την ευθύνη της επισκευής με δικά του έξοδα αποστολής. Οι εγγυήσεις όλων των προϊόντων είναι από τους επίσημους αντιπροσώπους των εταιρειών και αφορούν την επισκευή του εκάστοτε προϊόντος στο αναγραφόμενο χρονικό διάστημα. Όλες οι εγγυήσεις των κατασκευαστών δεν προβλέπουν αντικατάσταση του προϊόντος, παρόλα αυτά σε περίπτωση πρόσφατης αγοράς, επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να βρούμε τη καλύτερη λύση.

γ) Προϊόντα ''Κατόπιν παραγγελίας'' 
Οι αποστολές των προϊόντων κατόπιν παραγγελίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα την διαθεσιμότητα της εταιρείας. Για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με την διαθεσιμότητα θα ενημερωθείτε άμεσα με e-mail.

espa

Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!